Priemyselná energetika  Informačná stránka pre členov SV WEC, ZPOE, ASENEM 

ASENEM
ASENEM - Asociácia energetických manažérov

ASENEM

Mimovládna organizácia, ktorá združuje fyzické osoby a právnické osoby s pôsobnosťou v energetike

 

Rozhodujúcim záujmom členov ASENEM je

-        hospodárne získavanie a využívanie energie

-        efektívny prenos elektriny, preprava plynu a ich distribúcia

-        orientácia na energetickom trhu

-        pôsobenie na vytváranie nediskriminačného legislatívneho a technického prostredia pri využívaní energie a energetických zdrojov

-        trvalá udržateľnosť energetickej efektívnosti so zamedzením nepriaznivého dopadu využitia energie na životné prostredie

Na zabezpečenie naplnenia záujmu členov organizuje odborné semináre a konferencie

 

MjcwZ