Priemyselná energetika  Informačná stránka pre členov SV WEC, ZPOE, ASENEM 

SV World Energy Council
SV WEC - Slovenský výbor svetovej energetickej rady

WEC

World Energy Council

Najväčšia medzinárodná mimovládna energetická organizácia pôsobiaca od roku 1923 ako akreditovaná súčasť OSN pre energetiku, zastrešujúca všetky typy zdrojov energie (uhlie, ropu, uhľovodíkové plyny a elektrickú energiu).

Združuje:

- 93 členských štátov sveta,

- najvýznamnejších producentov, výrobcov, prepravcov, distribútorov a spotrebiteľov energie a energetických nosičov.

Vydáva svetovo uznávané štúdie a publikácie, ktoré slúžia vládam, priemyslu, investorom a akademickej verejnosti ako poradný nástroj pri ich rozhodovaní.

SV WEC – Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
Výhodou členstva v Slovenskom Výbore Svetového Energetickej Rady je priama účasť:

- na Svetovom energetickom kongrese, ktorý sa koná v trojročnej periodicite,

- v globálnych štúdiách a technických programoch WEC,

- v regionálnych aktivitách WEC, vrátane zmluvných projektov, fór a mítingov, štúdií, seminárov a iných regionálne zameraných činností.


Podieľanie sa na každoročných:

- obchodných stretnutiach WEC,

- pracovných skupinách a sympóziách WEC, kde sa preberajú najaktuálnejšie témy energetiky.

Každý člen WEC si uplatňuje svoje vlastné špecifické požiadavky a taktiež získava vlastné jedinečné benefity.

 

YzMzOTQ