Priemyselná energetika  Informačná stránka pre členov SV WEC, ZPOE, ASENEM 

NOVINKY

arr3Konferencia priemyselných energetikov Konferencia priemyselných energetikov Konferencia priemyselných energetikov sa uskutoční...

KONTAKTY

Ing. Miroslav Kučera
Obchodná ul. 6
811 06 Bratislava
tel: +421 2 54645477
fax: +421 2 54646466
napíšte nám

 

VI. Aktualizačná odborná príprava

Vzdelávanie zodpovedných zástupcov pre držiteľov povolení na podnikanie v elektroenergetike.

VI. beh kurzu AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY pre držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedných zástupcov podnikajúcich osôb v elektroenergetike podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike sa uskutoční v trojdňovom sústredení

v dňoch 13. až 15. marca 2017

V Bratislave, na Bajkálskej ulici č. 27 v miestnosti č. 303 (veľká zasadačka) budovy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Po ukončení kurzu obdržia jeho účastníci potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy od garanta za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky RNDr. Milana Dubničku, CSc.

Podrobnosti o kurze

 

 

 


 

XVI. kurz odbornej prípravy

Vzdelávanie zodpovedných zástupcov pre držiteľov povolení na podnikanie v elektroenergetike.

XVI. beh kurzu ODBORNEJ PRÍPRAVY na získanie vedomostí na úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre zodpovedných zástupcov podnikajúcich osôb v elektroenergetike podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z. sa uskutoční v trojdňovom sústredení

v dňoch 13 až 16.marca 2016

V Bratislave, na Bajkálskej ulici č. 27 v miestnosti č. 303 (veľká zasadačka) budovy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Dňa 17. marca 2016

sa uskutoční skúška odbornej spôsobilosti pred skušobnou komisiou MH SR.

Podrobnosti o kurze a konaní skúšky

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

YThkN